מאמרים
<<  חזרה לרשימת המאמרים 
       

תשתיות הבית החכם

תכנון תשתית, הוא ערובה לתפקוד מערכות תקין וביטחון כלל מערכתי בבית.
בכדי ליישם את מערכות הבית החכם והאינטגרציה למערכות הנלוות, יש לפרוס ברחבי הבית תשתיות מתאימות אשר יהוו את "החוט המקשר" בין הרכיבים השונים ויאפשרו למעשה, תקשורת ביניהם בצורה יעילה ורציפה.

תכנון התשתיות יבוצע על גבי התוכנית האדריכלית ובה ימוקמו כל הנקודות הנחוצות להטמעת המערכות וסוגי הכבלים אשר יעברו בהם. ביצוע התשתיות על פי התוכנית, מבוצעת לרוב ע"י קבלן החשמל בפיקוח יועץ המערכות וזאת על מנת לוודא כי בוצעו בצורה מלאה ומושלמת.
פער הזמן בין התכנון ליישום המערכות הוא רב ושינויי הטכנולוגיה עלולים ליצור מצב שבו תשתיות הבית, ערוכות לסוג מסוים של מערכות, שבמועד הכניסה לבית הופכות ללא רלוונטיות.

תכנון נכון ואובייקטיבי, יאפשר יישום גמיש של המערכות כולל רכיבים שהוגדרו כלא נחוצים ולא ייקבע את הלקוח למערכות מסוימות שמוצאות ע"י הספקים השונים, שנובעים מאילוצי סחירות, זמינות ומחיר.
  • מאמרים
  • יעוץ והנדסת חשמל
  • אודיו-וידאו
  • מסלול יעוץ
  • שאלות ותשובות
  • פרוייקטים
  • ממליצים
עיצוב והקמה EPEL studio